Pomoc do generatora plików .htaccess

Spis treści:
1KKMqTBYmWWtNTe9tCCEDToeRrtJ1uEJ2V

D6DeHDgGUkpRapP6Vrhw7iiNMEGBuXARMF

Informacje ogólne

 • Czym jest plik .htaccess?
  Plik .htaccess jest plikiem serwera WWW Apache. Pozwal on na zmianę niektórych ustawień.

 • Jak działa plik .htaccess?
  Plik .htaccess działa w stosunku do konkretnego folderu, w którym został umieszczony, oraz do jego podfolderów. Wyjątkiem od tej sytuacji jest umieszczenie kolejnego pliku w podfolderze. Wtedy to jego konfiguracja staje się domyślna (również dla podfolderów!).

 • Jak utworzyć plik .htaccess na serwerze?
  Jest wiele metod tworzenia plików .htaccess. Podane tutaj są jedynie przykładami, jak najłatwiejszego operowania plikiem.

  - tworzymy plik w dowolnym edytorze tekstu i zapisujemy jego nazwę w postaci ".htaccess" (z cudzysłowem i kropką na przodzie)
  - tworzymy plik o dowolnej nazwie i dopiero na serwerze FTP zmieniamy jego nazwę - tutaj tylko na .htaccess (bez ", ale z kropką)
  - jeżeli masz dostępo do ssh: touch .htaccess && nano .htaccess
Powrót do generatora

Przekierowanie WWW

Przekierowanie WWW nie ma bezpośredniego wpływu na pozycjonowanie witryny. Ma ono na celu jedynie ochronę przed nałożeniem na nią sankcji za duplicate content (powielanie treści). Czysto teoretycznie google traktuje domenę z www, jaką oddzielną od domeny bez www.
Tak więc adres: http://htaccess.lapti.pl nie jest tożsamy dla wyszukiwarek z adresem http://www.htaccess.lapti.pl.

To czy wybierzesz adres z www, czy bez zależy jedynie od Ciebie (Twojego zdania) i kilku czynników (długość samej domeny itp.).

Powrót do generatora

Przekierowanie 301

Przekierowanie 301 ma na celu poinformowanie robotów wyszukiwarek o zmianie ścieżki do określonej treści. Główną zaletą przekierowania 301 jest fakt, iż nie tracimy siły pozycjonerskiej. Co to znaczy? Otóż wszystkie linki, cały Page Rank przenoszone są w nowe miejsce. Przekierowanie to jest poprawnie interpretowane zarówno przez roboty wyszukiwarek jak i przez przeglądarki, dlatego może być spokojnie używane do informowania o zmianach położenia plików, katalogów, oraz zmian całych domen.
W przypadku umieszczania pliku .htaccess w podkatalogu należy podać ścieżkę względem katalogu głównego domeny!

Przykłady:
Przekierowanie z katalogu /przyklady/katalog/ na /przyklady/katalog2/ Pokaż/ukryj źródło
Kod RedirectMatch 301 /przyklady/katalog/(.*) /przyklady/katalog2/$1

Przekierowanie z pliku /przyklady/index1.php na /przyklady/przekierowany.php Pokaż/ukryj źródło
Kod Redirect 301 /przyklady/index1.php /przyklady/przekierowany.php


Powrót do generatora

Przekierowanie na https

HTTPS (ang. HyperText Transfer Protocol Secure) to szyfrowana wersja protokołu HTTP. Zamiast używać w komunikacji klient-serwer niezaszyfrowanego tekstu, szyfruje go za pomocą protokołu SSL. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. HTTPS działa domyślnie na porcie nr 443 w protokole TCP. (źródło: wikipedia)

Przykład:
Wejdź do katalogu: /przyklady/https/.
Pokaż/ukryj źródło
Kod RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://przykladowa.domena.pl/$1 [R,L]


W analogiczny sposób możesz wymusić przejście na https dopiero po wejściu w odpowiedni katalog:

Przykład:
Pokaż/ukryj źródło
Kod RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteCond %{REQUEST_URI} katalog RewriteRule ^(.*)$ https://przykladowa.domena.pl/katalog/$1 [R,L]
Powrót do generatora

Ochrona hasłem

Ochrona katalogów hasłem jest przydatna w sytuacjach, gdy chcemy by z zasobów naszej witryny nie mogli skorzystać wszyscy internauci, a jedynie grupa osób. Umieszczamy w chronionym katalogu plik .htaccess z wygenerowanym kodem odpowiedzialnym za wyświetlenie monitu o podanie hasła.

Ścieżka do pliku .htapsswd powinna być podana względem katalogu głównego dysku twardego serwera (w formie bezwzględnej)!

Zapraszamy do skorzystania z generatora .htapsswd

Przykład:
Wejdź do katalogu: /przyklady/haslo/ i podaj:
Użytkownik: uzytkownik
Hasło: haslo
Pokaż/ukryj źródło
Kod AuthType Basic
AuthName "Podaj haslo"
AuthUserFile /home/user/domains/domains_name/public/przyklady/haslo/.htpasswd
require valid-user


W analogiczny sposób istnieje możliwość ochrony pojedynczych plików.

Przykład:
Przejdź do plikuu: /przyklady/haslo.php i podaj:
Użytkownik: uzytkownik
Hasło: haslo
Pokaż/ukryj źródło
Kod AuthType Basic
AuthName "Podaj haslo"
AuthUserFile /home/user/domains/domains_name/public/przyklady/haslo/.htpasswd
<Files haslo.php>
require valid-user
</Files>


Powrót do generatora

Własne strony błędów

Własne strony błędów mają za zadanie poinformowanie użytkownika o błędzie, który napotkał podczas przeglądania Twojej witryny.
Są dwie możliwości prezentacji informacji: w postacii błędu zawartego w cudzysłowie, lub w postaci ścieżki względem katalogu głównego (/) Twojego serwera (domeny).

W generatorze można ustawić następujące kody błędów (źródło wikipedia).

kod opis słowny znaczenie/zwrócony zasób
400 Bad Request Nieprawidłowe zapytanie – żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
401 Unauthorized Nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
402 Payment Required Wymagana opłata – odpowiedź zarezerwowana na przyszłość (niektóre serwisy już z niego korzystają
403 Forbidden Zabroniony – serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found Nie znaleziono – serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
500 Internal Server Error Wewnętrzny błąd serwera – serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
Przykłady:
Własne strony błędów.
Strona błędu 404, używana w generatorze może zostać wywołana w przypadku wpisania błędnego adresu. Pokaż/ukryj źródło
Kod ErrorDocument 400 /bledy/blad.html
ErrorDocument 401 "Przykro mi, ale nie podales prawidlowych danych"
ErrorDocument 403 http://www.google.pl


Powrót do generatora

Blokowanie użytkowników

System blokowania zawarty w plikach htaccess jest najskuteczniejszą metodą blokowania dostępu do określonych zasobów. Jednym wpisem jesteś w stanie zablokować całą klasę IP. Pozycja order określa kolejność który warunek ma być najpierw sprawdzany (czy allow, czy deny). Blokowanie może być przydatne w przypadku wizyt natrętnych robotów.

Przykłady:
Blokowanie wszystkich użytkowników. Pokaż/ukryj źródło
Kod order allow,deny
deny from all

Blokowanie kilku adresów Pokaż/ukryj źródło
Kod order deny,allow
deny from 192.168.1.1
deny from jakis.adres.com
deny from 192.168.2

Blokowanie wszystkich adresów, po za dopuszczonymi Pokaż/ukryj źródło
Kod order allow,deny
deny from all
allow from 192.168.3.1

Powrót do generatora

Nazwa pliku startowego

Informacja zawarta w parametrze DirectoryIndex informuje serwer Apache o tym, który plik i w jakim katalogu powinien być wyświetlany jako domyślny.

Przykład:
Wejdź do katalogu: /przyklady/. Twoim oczom nie ukaże się oczekiwany plik index.html, a plik start.php
Pokaż/ukryj źródło
Kod DirectoryIndex start.php


Powrót do generatora